عمارت چینی خانه

 

چيني‌خانه از بناهاي اوليه‌ي مجموعة شيخ صفي است که احتمالاً قبل از احداث کلیه واحدهای تشکیل دهندۀ مجموعه ساخته شده باشد. اين محل که به طور کاملاً نامتقارن به قنديل‌خانه راه پيدا مي‌کند، در ابتدا محل اجتماع درويشان يا تالار مراسم (جمع‌خانه) بوده است. در دوران شاه عباس اول با ايجاد تغييراتي در داخل آن، محل نگهداري کتب نفيس و اشياي قيمتي و چيني‌هاي اهدایی سلطنتي شد.