معماری بقعه شیخ صفی الدین اردبیلی

بقعه شیخ صفی الدین از نظر معماری و هنرهای اسلامی دارای اهمیت و ارزش خاصی است. این بقعه از آثار قرن هفتم هجری بوده و به تدریج توسعه و گسترش یافته و به وضع فعلی درآمده است. بنای مذکور، ابتدا خانقاه و محل سکونت شیخ و کانون صوفیان و مریدان او بود.

چینی خانه شیخ صفی الدین اردبیلی

چینی خانه یکی از تالارهای مقبره شیخ صفی الدین اردبیلی است.در این تالار ظروف و اشیایی از جنس چینی، زرینه و سیمینه نگهداری می‌شود.این بنا به دستور شاه عباس صفوی در طرح‌هایی که برای گسترش مقبره شیخ صفی الدین اردبیلی در زمان صفویان اجرا می‌شده، ساخته شده است.

آثار شیخ صفی الدین اردبیلی

از شیخ صفی کتاب مستقلی برجای نمانده است، ولی بنا بر باب چهارم از کتاب ابن‌ بزاز، که به تفسیرهای عرفانی صفی‌الدین اردبیلی از آیات قرآنی و احادیث نبوی اختصاص دارد، او، در علوم دینی و شعر دستی داشته است.

مجموعه جهانی شیخ صفی الدین اردبیلی

 

شهر اردبیل،زادگاه شیخ صفی الدین اردبیلی،جد اعلای  سلسله صفوی از دوره باستان تا عصر حاضر شهر مقدس ایرانیان بوده است.این شهر در دامنه کوهستان سبلان محل ظهور آشو زرتشت و اسطوره ایرانیان در نظر گرفته شده استو موقعیت جغرافیایی مناسب  و توانمندی های این دیار منجر بهسفارش تبدیل شدن آن به یک مرکز ارشادی واسلامی توسط شیخ زاهد ابراهیم زاهد گیلانی استاد طریقت شیخ صفی الدین اردبیلی گردیده است.شیخ صفی الدین اردبیلی با ایجاد بزرگ ترین و مؤثرترین مرکز اسلامی نقش اساسی در توسعه و نشراسلام در منطقه و فراسوی سرزمین های آن سوی ارس ایفا می کند.

 

ادامه مطلب

مَزار شیخ صفی الدین اردبیلی (گنبدالله الله)

 

این مزار هشت ضلعي و استوانهاي در زمان شــیخ صدرالدین موســی فرزند شــیخ صفي الدین اردبیلي در جنوب صحن اصلی و غرب تالار دارالحفاظ(قندیلخانه) به ارتفاع18مرو قطر6مربا ازاره سنگی و دیوار آجری ساخته شــد. درج کلمات طیبه الله در بدنهی استوانهیی برج گنبد با تلفیق آجر و آجر لعابدار سبب اشتهار آن به گنبد الله الله شده اســت. تزئینات مختلف و متنوع هنری بقعه در زیر سر سقف گنبد، کرباس منقوش بدنه داخلی، درب نقره مطلا، کاشیکاری قبله قاپوسی و خط نگارههای اثر نشانگر اوج هنرها در سدهی هشت تا عصر صفوی است. ضمن آن که صندوق چوبی منبتکاری، معرقکاری و خاتمکاری که نمونهی منحصر به فرد هنر ایران در ســدهی هشت هجری است بیش از پیش بر زیباییهای هنری آن افزوده است.

ادامه مطلب