دارالحدیث

دارالحديث يا اطاق متولي در ضلع جنوبي صحن اصلي، قرينه و روبه‌روي مسجد جنت‌سرا، واقع شده و مشتمل است بر درِ ارسي مشبک بزرگ، ايواني با طاق ضربي، و دو اتاق کوچک در دو سوي ايوان. مقابر برخي از بزرگان صفوي نيز در دو سوي اين بنا به چشم مي‌خورد. نماي بيروني دارالحديث با کاشي معرق تزيين شده و در پيشاني بنا احاديثي از پيامبر اکرم (ص) به خط نسخ نقش بسته است.