حیاط شیخ صفی

حیاط باغ شیخ یا حیاط بزرگ

حیاط بزرگ که به باغ شیخ معروف است به شکل کاملا نامتقارن با عرضی حــدود27متر(ضلع غربی) و طولی بين
100و89مترساخته شده است.