حرم خانه

در ضلع شرقي شاه نشين قنديل خانه، يک در نقره اي به راهروي با سقف کوتاه باز مي شود. در طرفين راهرو دو قبر با سنگ مرمر قرار دارد. اين راهرو از سمت شرقي به اتاقي مربع شکل با طاقي کوتاه ختم شود. در ضلع جنوبي اين اتاق دري نسبتاً کوتاه از چوب گردو بازدیدکننده را به حرمخانه هدایت میکند.حرم‌خانه فضايي است مربع شکل که يک گنبد ساده‌ي آجري نيم‌کره­ای آن را پوشش داده است. نام حرم‌خانه شايد به آن دليل باشد که نخست همسر شيخ صفي در آنجا دفن شده است؛ گرچه بعدها تعدادي از مردان خاندان صفوي نيز در مجاورت وي مدفون گرديده‌اند. در حال حاضر تعداد ده قبر در حرم‌خانه موجود است كه به محارم و بزرگان خاندان صفوي تعلق دارد.